NOKflex Play

 
 

Här ser du rörligt material – filmer från lektionsaktiviteter, användarhistorier och mer.

 

NOKflex är en ny interaktiv plattform för matematik. Här får du tillgång till Natur & Kulturs kvalitetssäkrade läromedel i ett helt nytt digitalt format. Här nedan får du en snabb genomgång över hur lärar- och elevdelen är uppbyggda och fungerar. 


Lektionsaktiviteten med fokus på PROBLEMLÖSNING bygger på den metod som beskrivs i boken ”5 undervisningspraktiker för att planera och leda rika matematiska diskussioner” av Smith & Stein. I NOKflex hittar du både uppgifter och digitalt stöd för att genomföra den här aktiviteten med dina elever.

Lektionsaktiviteten med fokus på BEGREPP bygger på samtalsmodellen Peer Instruction från Harvard och fokuserar på matematikens begrepp.  I NOKflex hittar du både uppgifter och digitalt stöd för att genomföra den här aktiviteten med dina elever.

Anders Enström är matematiklärare på Östra Grundskolan i Huddinge. Han och klassen har använt NOKflex sedan en tid tillbaka. Här berättar han om flexibel och varierad undervisning och elevernas ökade intresse och lust för matematik.