Om NOKflex

 
 

NOKflex ger dig kvalitetssäkrade och beprövade matematikläromedel i ett helt nytt digitalt format som individanpassar, ger en tydlig överblick och konkreta förslag för att variera undervisningen.

 

 
NOKflex_Matematik7–9.jpg
 
 

För högstadiet finns NOKflex Matematik 7–9 som bygger på det prisbelönade läromedlet Vektor.

För gy/vux finns NOKflex Matematik 5000 med innehåll från det populära läromedlet Matematik 5000. I dagsläget finns kurserna: 1a Röd, 1a Gul, 1b, 1c, 1bc vux, 2b, 2c, 2bc vux, 3b, 3bc vux och 3c inlagda.

Du kan även bli testpilot för de nya kurser som är på gång. Dessa är: 2a Röd & Gul och 4 Blå. Läs mer här.

 
 

Det här gör NOKflex

NOKflex ger läraren stöd att undervisa så att eleverna kan utveckla de matematiska förmågorna. Plattformen består av en lärardel och en elevdel med olika funktioner. De olika delarna är tätt kopplade till varandra men läraren har möjlighet att välja övningar som gruppen ska arbeta med, kommunicera med eleverna och få överblick över deras kunskapsnivå och förståelse, samt hur mycket de har övat och vilka övningar och moment de fastnar på. 


NOKflex Lärare

Med NOKflex Lärare kan du enkelt leda och följa varje elevs lärande och utveckling. Du får värdefulla verktyg för att variera undervisningen och funktioner som stöttar den formativa bedömningen. Här finns bland annat:

● Ett heltäckande och kvalitetsäkrat innehåll

● Färdiga lektionsaktiviteter

● Statistik som skapar överblick

● Möjlighet att samla in och visa upp lösningar digitalt

Läs mer om NOKflex Lärare

NOKflex Elev

NOKflex Elev ger direkt återkoppling och har motiverande spelmoment och funktioner för att sätta mål och se sin egen utveckling. Ledtrådar, lösningar och filmade genomgångar underlättar övning på egen hand. Här finns bland annat:

● En stor adaptiv uppgiftsbank

● Möjlighet att anpassa frågor efter intresse

● Funktioner för att fota, skicka in och samla lösningar

● Filmer och läxhjälp för den som kör fast

Läs mer om NOKflex Elev