Programmering i matematik - De antar utmaningen!

stina_daniel.JPG

Daniel Barker och Stina Aglander är matematiklärare och utvecklare av Natur & Kulturs digitala matematikläromedel NOKflex. Just nu djupdyker de i programmeringsämnet och jobbar med att ta fram en helt ny produkt för högstadiet och gymnasiet som ska vara klar till höstterminen.

Möt dem i ett samtal om planer och visioner inför programmeringshösten 2018.

Hur ser ni på att programmering kommer in i skolans matematik?
Daniel: När vi först fick reda på det kände vi oss ärligt talat skeptiska. Men efter att ha jobbat med frågan i drygt ett år nu ser vi att programmeringen har potential att bli ett positivt bidrag. Det finns stora möjligheter här.
Stina: Programmeringen kan hjälpa eleverna att se matematiken ur ytterligare ett perspektiv. Den variationen kan förhoppningsvis utveckla deras förståelse för matematiska begrepp och metoder.

När man tar del av förväntningarna i olika forum med skolfokus kan man få känslan att det finns en oro inför programmeringshösten. Upplever ni det så?
Daniel: Man har nog en sund kritisk inställning till det nya. Även om det är ett styrdokument som vi ska följa så är det inte konstigt att vara lite avvaktande när det gäller något som du kanske aldrig har arbetat med förut.
Stina: Något helt nytt ska in. Det är så mycket mer än till exempel ”nu ska ni också arbeta med koner i geometrin”. Då är det klart att man undrar hur man ska lyckas med det. Speciellt med tanke på att många lärare faktiskt saknar utbildning i programmering.

För att underlätta för lärare och elever behövs det bra läromedel i programmering. Hur ser ni på ert uppdrag som läromedelsutvecklare och vilket ansvar har ni?
Stina: Vi ska vända och vrida på läroplanerna. Det har vi tid med, tid som lärarna saknar. Från och med hösten behöver de komplettera sin undervisning med programmering och hur de skulle kunna göra det på ett bra sätt har vi arbetat med sedan förra våren.
Daniel: Vi tolkar läroplanen och omsätter den i stöd för lärare och elever. Programmeringen ska bidra till undervisningen – det är den visionen vi jobbar efter. Uppdraget är jätteviktigt! Att ta fram läromedel som ger eleverna likvärdiga möjligheter att lära sig programmering. Det ska inte behöva hänga på om man har en lärare som brinner för och redan kan programmering.
Stina: Eftersom Natur & Kultur ger ut läromedel för alla stadier kan vi också arbeta för att matematik- och programmeringsundervisningen ska hänga ihop. Vad gör man på lågstadiet, på mellanstadiet, respektive högstadiet och gymnasiet? Vår ambition är att tillsammans bygga upp en helhet.

Finns det tid och plats för programmeringen eller måste något annat tas bort?
Daniel: Om det blir något extra som läggs till den ordinarie matematikundervisningen blir det svårt att hinna med. Vi behöver därför fundera på hur programmering kan vara ett naturligt verktyg för att jobba med matematik. Det kan inte ligga vid sidan av, så för oss gäller det att hitta relationen mellan matematik och programmering så att elever och lärare känner att de hänger ihop.

Vad är det ni jobbar med nu som elever och lärare kommer att få tillgång till i höst?
Daniel: Nu under våren utvecklar vi en digital produkt som innehåller både matematik och programmering med programmeringsspråket Python. Den har även en utvecklingsmiljö där man kan programmera på riktigt, både skriva och köra program. Produkten kommer att vara inbakad i vårt digitala matematikläromedel NOKflex så du behöver inget annat. Men det kommer också att bli en separat produkt som kan användas tillsammans med en pappersbok.
Stina: För läraren ska det inte vara svårare att planera och förbereda sig för en lektion med den här produkten jämfört med något annat läromedel i matematik.

Finns det något att vara extra uppmärksam på inför programmeringshösten?
Daniel: När man pratar om programmering och digital kompetens ritar man ofta upp komplexa bilder som självstyrande bilar och coola spel. Men det eleverna kommer att möta till en början är något väldigt grundläggande, som att göra en enkel beräkning. Det kan bli en krock med deras förväntningar på vad programmering är. Men där kan matten också vara till hjälp. Matematiken kan vara enkel men programmeringen kan bli avancerad ganska snabbt. Då blir den enkla matematiken något att hålla sig i.

Vilka möjligheter ser ni med programmeringens intåg i matematiken?
Daniel: Det är intressant att programmeringen lyfts in i ett ämne som alla läser. Alla får möjlighet att lära sig samma sak vilket är fantastiskt ur ett demokratiskt perspektiv.
Stina: Programmeringen ger oss också ytterligare en möjlighet att förklara våra tankar och uträkningar eftersom den ställer krav på att man uttrycker sig precist. Man blir helt enkelt tvungen att vara tydlig i hur man tänker.
Daniel: Precis, och programmering kan ge eleverna chans att utveckla sin kommunikativa förmåga i matematik. Dessutom kan vi undersöka vissa områden mer noggrant än tidigare. Ta till exempel statistiska undersökningar. Nu kan man förutom att slå en tärning för hand och anteckna resultat låta datorn slå tärningen en miljon gånger.

Vill du läsa mer om vad vi arbetar med kring programmering? På nok.se/programmering samlar vi all relevant information.

 

Fakta: Daniel Barker

Titel: Projektledare och läromedelsutvecklare
Erfarenhet: Gymnasielärare i matematik och fysik
Favoritområde inom matematiken: Bråk
Roll i gruppen: Visionär

Fakta: Stina Aglander

Titel: Projektledare och redaktör
Erfarenhet: Gymnasielärare i matematik och fysik
Favoritområde inom matematiken: Funktioner
Roll i gruppen: Realist

Intervjun är hämtad ur tidningen Digitalare undervisning som ges ut av Natur & Kultur Läromedel. Prenumerera gärna! Det är gratis.

 Daniel Barker och Stina Aglander. Foto: Marit Silverberg Solblad

Daniel Barker och Stina Aglander. Foto: Marit Silverberg Solblad