NYHET! Diagnosverktyg i NOKflex

diagnosverktyg.JPG

Diagnoser och formativ undervisning

Nu kompletterar vi NOKflex med ett diagnosverktyg! Syftet med verktyget är att underlätta för dig som lärare att fortlöpande följa dina elevers lärande i matematik. Verktyget gör att du enkelt får tillgång till information om elevernas kunskaper, vilket kan användas som underlag för att anpassa undervisningen.

Flera användningsområden

Du kan använda diagnoserna på flera olika sätt. Till exempel kan du uppmana eleverna att titta på en filmad genomgång och därefter skicka ut en diagnos med frågor om innehållet. När verktyget sedan sammanställer elevernas svar får du ett underlag som kan användas för att planera den kommande lektionen. Ett annat förslag är att använda diagnoserna som ”exit-tickets” och låta eleverna svara på frågor i slutet av ett moment. Då hjälper sammanställningen dig att ta reda på om de är redo för nästa steg.

Till varje avsnitt finns ett förslag på en diagnos som kan utmana alla elever. Diagnosen kan lätt anpassas med andra uppgifter från en uppgiftsbank.

Redan nu finns diagnoser för åk 7, åk 8, kurs 1 och kurs 2. Under året kompletteras funktionen så att den finns i samtliga matematikkurser.

Testa direkt i NOKflex. Inte kund än? Prova gratis här.

johanna engholm