Daniel Barker på SETT

Visst ses vi på SETT?

Daniel Barker, som är med i NOKflex utvecklingsteam, prisbelönt gymnasielärare på Norra Real och läromedelsförfattare föreläser om:

UNDERVISNING I MATEMATIK MED FOKUS PÅ FÖRMÅGOR

I läroplanen för matematik står det att undervisningen ge eleverna förutsättningar att utveckla fem olika förmågor (sju på gymnasiet). Däremot framgår det inte hur detta ska gå till, annat än att undervisningen ska innehålla varierade arbetsformer och arbetssätt. I denna workshop presenteras undervisningsmetoder för att fokusera på två av förmågorna – problemlösning och begrepp – med hjälp av digital teknik.

samt

DIGITAL TEKNIK OCH UNDERVISNINGSMETODER

När datorerna kommer in i våra klassrum uppstår frågan hur och varför tekniken ska användas i undervisningen. Dessa frågor pekar på ett gyllene tillfälle att presentera och sprida olika sätt att undervisa på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet. Föreläsningen kommer att röra sig runt frågan hur digital teknik kan användas för att stötta och utveckla lärarens undervisning.

Läs mer på SETTs webbplats.

nkel square